Kontakt

Podmiot odpowiedzialny:
Zakład Farmaceutyczny
"AMARA" Sp. z o. o.
ul Stacyjna 5, 30 - 851 Kraków

tel: 12 657 40 40
fax: 12 657 40 40 wew. 34
amara@amara.pl

Napisz do nas!

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:
  Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu przy pomocy formularza na stronie www.amara.pl.

   Administratorem Twoich danych jest Zakład Farmaceutyczny Amara Sp. z o. o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi newsletter. Więcej informacji na temat przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce Prywatności.

   Uwaga!

   To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.